Những khoảnh khắc đam mỹ (p1)

những khoảnh khắc khi đọc đam mỹ mà ta thích ( update theo hứng đọc truyện )

image

đây là trong gia hữu tiểu tiện

image

image

image

image

image
image
Bánh bao nhà ai

image

Bạo quân – mạn mạn hà kì đa
( đứng đầu trong những bộ mình yêu nhất – yêu nhất trong yêu nhất )

image

image

Cậu là nam tớ vẫn yêu nè ( like love )

image

image

image

image

yêu em vào lòng

Posted from WordPress for Android

One thought on “Những khoảnh khắc đam mỹ (p1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s