Hình yaoi & đam mỹ tui thích (part 1)

Hình trước rồi tới tên truyện nhé!

Who’s your daddy
Bitten the tiger
Hold me tight
Can’t remember 😫
Dangerous convenient store
Manhua Nghe nói tôi rất nghèo
How to snag an Alpha
Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”
Quên luôn
Gorani Jeon
Tengu Datte Koi wo Suru!
Yamome no Tamago (vẽ hơi rối)
Draig Mid Knight
Cherry blossom after winter
K nhớ
Kedamono Arashi – Kiss Me Baby!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s