Đam mỹ ngọt đợi hoàn (update 09/09/2016)

list truyện mà bạn đang đợi bản hoàn T^T

 

giới giải trí Trọng sinh chi boss sủng cậu -on going

cả người đều là bảo – on going

xuyên việt chi nhát gan tiểu thú nhân tìm công kí -on going

nam phụ mới thật là tuyệt sắc – on going

Tử cá nhân liễu – on going

 

tình nhân của tôi có gì đó bất thường – on going

đại thần , người cá đột kích – on going

xin đừng nói chuyện với tui – on going

đệ đệ mỗi ngày đều diễn trò – on going

rong biển bị mèo ăn – on going

rong biển bị mèo ăn – ongoing

nghịch tập – ongoing

Cưng chiều dựng phu – ongoing

Bắt đầu từ ” thân “ – ongoing
.
.

cửa hàng thú tinh tế – ongoing
.
.

diệp lâm sâm hệ liệt – hoàn bộ 1+2 đợi bộ 3
.
.
.
.
long hồn – đợi bộ 5 :3

.

.

.

.

ngoạn phôi chủ giác

.

.

.

.

.

ám đế sủng ái

.

.

.

nam phi giá đáo

.

.

.

.

lòng tham không đủ

.

.

 

khuyển huynh

.

.

.

bảo nhi

.

.

.

.nhan sắc phượng hoàng

.

.

.

trung khuyển bị bệnh dại

.

.

.

tinh trình công lược

.

.

.

đệ đệ mỗi ngày đều diễn trò

.

.

trọng sinh chi khả dĩ phi phàm

.

.

mạt thế trọng sinh chi tạc băng

.

.

Tôi thấy được những văn tự kì quái – on going

.

.

trọng sinh chi một tờ giấy kết hôn – on going

.

.

tổng giám đốc quay đầu lại cười , tám phần là chưa uống thuốc

.

.

Trọng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập

.

.

Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ ( sư tôn luôn muốn bù đắp lại )

.

.

ác ma phi dưỡng thành

.

.

Cường Thế Tướng Công Quai Phu Lang – Sơ Vẫn Giang Hồ

.

.

Mạt thế chi trùng tộc quật khởi

.

.

Trọng sinh chi trọng quy vu hách  – on going

.

.

.

Vương gia thị cá phu quản nghiêm – on going

.

.

.

Trọng sinh chi một tờ giấy kết hôn – on going

.

.

.

.

Nịnh thần lăng tiêu – on going

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s