Truyện ngọt tui thích

Tất cả truyện đều hoàn hết rồi nhé! Tất cả đều ngọt sủng, 1×1, và HE. Tui cẩu FA thích bị ngược!!!!

Năm ấy tui mở vườn bách thú: https://muoivantue.com/danmei/nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu/

Sáu con mèo tranh nhau muốn nuôi ta: https://hyukieleesj1398.wordpress.com/sau-con-meo-tranh-nhau-muon-nuoi-ta-diem-quy-khang/

Thiết lập này hỏng rồi: http://wintergarden613.blogspot.com/p/thiet-lap-nay-hong-roi_14.html?m=1

Thiên sư không xem bói: https://passion888152223.wordpress.com/edit-thien-su-khong-xem-boi/

Làm Nũng: https://kiwigarden92.wordpress.com/2020/04/18/example-post-3/

Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi (EXTRA NGỌT!!!!): http://www.tieuhoangcau.com/2020/02/27/muc-luc-bat-can-ket-hon-voi-giam-tinh-roi/

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot” (ngọt lắm á): https://motchiecdus.com/2020/03/24/dao-ho-sau-khi-lam-vo-thuong-ban-thoi-gian-thi-tui-hot/

Kẹo vải (ABO, ngọt ngắn nên kết hơi nhanh nhưng vẫn bỏ hết mọi nút thắt): http://www.tieuhoangcau.com/2020/04/20/muc-luc-abo-keo-vai/

Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn: https://danmei256.wordpress.com/2019/12/12/bach-nguyet-quang-dot-nhien-muon-cung-toi-ket-hon/

Ảnh đế gặm cỏ gần hang: https://www.wattpad.com/story/197964615?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Hacnhi97&wp_originator=w3VMOwHkjVYcRkT9%2F76Uf29Aeni8gj%2BCexuJsnHHA2y755iGmXbbrByOjuOGXohZlyVR%2BYiwMMxegMH9eocDgpRkdKozi1NeNYBBd9TK0bfn1fOjgWNdPwnSROVKfuCq

Nhóc ăn mày (Ngọt 95% truyện, skip mấy chương pn của ba thụ do sợ ngược, vì ba thụ mất rồi nên cảm thấy ngược): https://noioccuacham.wordpress.com/2019/06/20/nhoc-an-may/

Âm dương phu phu (Linh dị thần quái, hơi hài do thụ với sp thụ, ngọt): https://meovip1912.wordpress.com/2017/12/07/am-duong-phu-phu/

Cưới ma (Đoản, linh dị thần quái, cũng ngọt): https://casino7788.wordpress.com/2018/03/28/cuoi-ma-moc-he-nuong/

Thiên sư không xem bói (Kinh dị thần quái, Ngọt sủng, Song khiết): https://passion888152223.wordpress.com/edit-thien-su-khong-xem-boi/

Quỷ sự vô tận (linh dị thần quái, ngọt): https://onlyusaya.wordpress.com/2021/08/04/muc-luc-quy-su-vo-tan/

Dân quốc bắt quỷ ký (ngọt, linh dị nhẹ, hoàn, còn 1 phần về hiện đại): https://nhacuatho.design.blog/edit/dan-quoc-bat-quy-ky/

Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu Lang tràng (phần hiện đại của dân quốc, hơi linh dị, nhẹ hơn cả phần 1, NGỤY NP, ngọt, hài khi mấy mảnh hồn phách ghen với nhau) https://www.wattpad.com/story/258424449?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Hacnhi97&wp_originator=7lKWceESyTKQbQ%2FWLOthVfQk0Yd7NGoMHCSdBxJk%2BiwaNlmS%2BXmEI4nePlZgfnWyRbNHCFvU1%2FGbLtYFLUDjKmL11YTHsjqXdejC3Ko%2B8yd%2F62RUUFhLL5TeJ0MMNCPO

Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái (ngọt, huyền nhuyễn, 🆇🆄🆈🅴🅽 🆂🅐🅲🅷, cuteeee): https://www.wattpad.com/story/216917794?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading_list_details&wp_uname=Hacnhi97&wp_originator=z9aPScrGwDBJDY5wdTrjaJR8QP6ikOb%2BJM7qQn22gXvU2TvkElQ0QWX0RTm71PNoQO02YZPowcWansengB7QL%2BFY8qSpKdtRt%2BoYVa%2FU3B6zmHA6za5a2QEKBPhMleeb

One thought on “Truyện ngọt tui thích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s